1195/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

TULLTARIFF

AVDELNING XVIII

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA ELLER KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL DESSA

Kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska eller kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till dessa


Positions nr Varuslag Tull
1. 2. 3.
90.19 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk:
A. apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar 5,1 %
B andra 5,1 %
90.20 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbara filter 5,1 %

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR

Position Varuslag Industritull
12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07. B 12.08 Varor för framställning av vegetabiliska fetter och oljor fri
12.02 Jordnötskärnor för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
12.07.B. Sesamfrön för framställning av bakverk hänförliga till position 19.05 fri till utgången av 1992
12.08 Mjöl av sojabönor, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
18.03 18.04 18.05 Varor för tillverkning av accisbelagda produkter fri
20.08.A.II. 20.08.H.I Rostade kross, spån, pulver och pastor av mandel eller andra nötter nämnda i position 08.02, inte innehållande tillsatt socker, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
20.08.B. 20.08.C 20.08.D 20.08.F 20.08.G 20.08.H Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
20.08.H.II Tahin för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.09.A. 20.09.B 20.09.C Fruktsafter för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
56.03.B Fiberduk av syntetfibrer för tillverkning av idrottshandskar och -utrustning eller av joggnings- och idrottsskor fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
84.31 Delar för tillverkning av truckar eller traktorer fri
84.73 Skrivhuvuden och kassettenheter (Streaming Tape Backup) för datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
84.75.B. Slunghjul och andra delar av metall, för tillverkning av glasull och andra glasfibrer fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland
85.01 Elektriska motorer med en vikt av högst 10 kg, för tillverkning av tvättmaskiner för hushållsbruk fri till utgången av 1990
85.01 Stegmotorer för datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.04.A. 85.04.B Frekvensomformare och induktansspolar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.04.C. Delar (med undantag av sådana som används för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.04.C. Delar för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland
85.16.C S.k. förångningsskepp som används vid metallisering av platsfolier och liknande artiklar fri
85.25.B.II Stödstationer för radiotelefonsystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tillfrihet gäller till utgången av 1990.
85.29.B Isolatorer, kristalloscillatorer, cirkulatorer och filter (med undantag av duplexfilter) som används vid tillverkningen av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stöldstationer fri
85.29.B Microvågskomponenter (med undantag av isolatorer, kristalloscillatorer och cirkulatorer för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer), det industriella ändamålet defineras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut stryks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.29.B Filter för tillverkning av radiotelefoner, radilänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televiskonsapparater, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.31.A Sumrar, det indusriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.32.A Keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar fri
85.32.A Elektriska kondensatorer, fasta, variabla eller justerbara (med undantag av keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.33 Elektriska motstånd, fasta eller variabla, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen * ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.36.A 85.36.B. 85.36.C. Överspänningsavledare, relåer, strömställare (med undantag av automatiska brytare) och anslutningsdon, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången 1990
85.38.A 85.38.B Delar till anslutningsfordon och strömställare (med undantag av automatiska brytare) enligt position 85.36 (dock inte knappsatser av silikongummi för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
85.38.B. Av silikongummi framställda knappsatser för personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer fri om det med tullstyrelsen beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland
85.39.A 85.39.C.II Apparater samt delar till dessa, för tillverkning av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
85.47.B Spolstommar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen* ) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången 1990
85.48 Fördröjningslinjer för tillverkning av televisionsmottagare eller bildskärmar fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1990
90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller för personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer fri

* ) De varor som nämns i industritullförmånerna för positionerna 85.04, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38 och 85.47 skall användas för tillverkning av radiotelefoner, personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem, stödstationer, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsapparater, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 21 december 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.