1186/1989

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om skyddsanordning för barn

Trafikministeriet har

ändrat 1 § i sitt beslut av den 25 augusti 1989 om skyddsanordning för barn (729/87) samt

fogat till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Med barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som åsyftas i 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen, sådana de lyder i lag av den 27 mars 1987 (357/87), och som är lämplig för barn och för den som är kortare än 150 cm avses

a) en E-godkänd barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning,

b) en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som godkänts av Statens Trafiksäkerhetsverk i Sverige,

c) en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som formgivits och utrustats individuellt på det sätt respektive persons sjukdom eller handikapp förutsätter och tillverkats som ett enskilt exemplar, eller

d) en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som formgivits och utrustats så att två eller flera personer skall kunna sitta på den samtidigt.

2 §

3. Barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning, som nämns i 1 § c- och d-punkten behöver inte vara godkänd särskilt eller vara försedd med en beteckning som anger att den är godkänd.


Ändringarna i 1 och 2 §§ i detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 20 december 1989

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.