1181/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

i sitt beslut av den 25 februari 1960 angående skattedistrikt (122/60) under rubriken Tavastehus län upphävt punkten om Somero skattedistrikt, sådan den lyder i statsrådets beslut av den 18 november 1976 (919/76),

under rubriken Vasa län ändrat den finska språkdräkten i punkten om Pedersöre skattedistrikt, sådan den lyder i statsrådets ovan nämnda beslut av den 18 november 1976, samt

under rubriken Åbo och Björneborgs län mellan punkten om Salo skattedistrikt och punkten om St Karins skattedistrikt tillfogat en punkt om Somero skattedistrikt som följer:

Åbo och Björneborgs län:


Somero skattedistrikt: Somero kommun;


Vasa län:


Pedersöre skattedistrikt: Pedersöre kommun och Larsmo kommun;Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 21 december 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.