1177/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer

På föredragning av handels- och industriministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 11 mars 1977 om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer (262/77), sådan den lyder i förordning av den 23 december 1988 (1180/88), som följer:

Om de i ovanstående prislista nämnda prestationerna produceras i serie och enhetskostnaderna för en prestation därvid är lägre än den i prislistan bestämda avgiften, kan avgiften sänkas i motsvarande mån och debiteras så att den motsvarar självkostnadsvärdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. För prestationer som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs likväl en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

PRISLISTA

PRESTATION AVGIFT (mk)
1. Grafiska laboratoriet
Arkiveringsbeständighet hos skrivmaterial
Skriv- och kopieringsresultat 950,-
Obestrykta papper 2 300,-
Bestrykta papper 1 200,-
Kopior (resultat och papper) 2 500,-
Plastfack 1 900,-
Ritplast 2 200,-
Dekaler 1 200,-
2. Biotekniska laboratoriet
Vattenhalt i säd 140,-
Proteinhalt enligt Kjeldahl 300,-
Grobarhet hos korn 170,-
Sortering av korn 140,-
Mögelanalys av korn och malt 450,-
3. Livsmedelslaboratoriet
Livsmedlens näringsinnehåll, grundsammansättning 1 160,-
Analys av hushållsvatten, begränsad undersökning 380,-
Analys av hushållsvatten, normal undersökning 560,-
Analys av hushållsvatten, omfattande undersökning 900,-
Proteinhalt 300,-
Fetthalt 280,-
Näringsfiberhalt 545,-
Fettsyrasammansättning 575,-
Hydroxyprolin, kemiskt 300,-
Fria fettsyror i fett 145,-
Peroxidtal i fett 155,-
Jodtal i fett 250,-
Icke förtvålningsbar del av fett 290,-
Sockerhalt i honung 310,-
Diastastal i honung 245,-
Hydroxymetylfurfural i honung 200,-
4. Betong- och silikattekniska laboratoriet
Cement
Bindningstid 506,-
Värmeutveckling 2 290,-
Le Chatelier-provet 354,-
Tryck-kokningsprovet 1 531,-
Standardprovkroppar, 3 st. serie, tillverkning 975,-
hållfasthetsbestämning 696,-
Flera, med samma beställning utförda provserier:
Standardprovkroppar, 4...6 st. serie, tillverkning 683,-
hållfasthetsbestämning 480,-
Betongprovkroppar
Tryckhållfasthet *) 184,-
Spjälkningshållfasthet *) 177,-
Kubens korrigering 328,-
Cylinderytans korrigering 160,-
Vattentäthet, cylinder *) 545,-
Densitet, oregelbunden provkropp 64,-
Skyddsporförhållande *) 1 354,-
Förvaring av ett provstycke över 1 mån. eller en del därav 32,-
Balk 50 cm × 10 cm × 10 cm, böjdraghållfasthet *) 278,-
Balk 50 cm × 10 cm × 10 cm ändornas tryckhållfasthet 252,-
Sprutbetongprov, uttagning av provkroppar och tryckhållfasthet
1. provkropp 633,-
följande provkroppar 374,-
*) Innehåller densitetsbestämning
5. Väg- och trafiklaboratoriet
Asfaltmassa
Asfaltbeläggningens kvalitetskontroll (6 st. provkroppar) 1 115,-
Asfaltmassans sammansättning 773,-
Marshall-stabilitet (1 st. borrkärnprov) 46,-
Fillermaterial
Kvalitetsegenskaper 843,-
Bindemedel
Bitumens kvalitetsegenskaper 4 382,-
Vidhäftningsmedel
Kvalitetskontroll 970,-
Dubbdäck
Typgodkännande 2 137,-
Jordmaterial och krossprodukter
Bestämning av stenmaterialets användbarhet till asfaltbeläggningar 2 970,-
Bestämning av torr skrymdensitet (Proctor) 2 046,-
Bärighetsbestämning (CBR) 2 618,-

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.