1161/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer

På föredragning av trafikministern ändras 3 § 1 mom. och 9 § förordningen den 23 december 1988 om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer (1174/88) som följer:

3 §

För transport, bogsering, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av sjöfartsväsendets fartyg, trafikmedel eller moderfartygsexpedition uppbärs avgift enligt följande, om ej annat stadgas nedan:

För varje påbörjad halvtimme mk
Isbrytare 11 000
Farledsfartyg (Seili-klassen och Suunta) 2 350
Farledsfartyg (Sektori och Kummeli) 1 100
Oljebekämpningsfartyg (Linja-klassen) 1 450
Oljebekämpningsfartyg (Oili-klassen) 600
Sjömätningsexpedition med moderfartyg, stor 4 500
Sjömätningsexpedition med moderfartyg, liten 2 900
Sjömätningsfartyg 1 900
Sjömätningsexpeditions moderfartyg 2 500
Sjömätningsbåt 850
Förbindelsefartyg (Harun) 2 000
Förbindelsefartyg (övriga) 950
Tungtransportfartyg 650
Lotskutter 500
Snabbgående förbindelsebåt 375
Byggfartyg 850
Båt för farledsskötsel 325
Remmar- och arbetsbåt 160
Oljebekämpningsbåt, stor 210
Oljebekämpningsbåt, liten 105
Hydrokopter 265
Motorkälke 105
Bil 105

9 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av trafikministeriet.


Denna förordning träder i kraft den i januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.