1159/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa

På föredragning av trafikministern ändras 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 29 augusti 1980 om lotsningstaxa sådana de lyder i förordning av den 23 december 1988 (1172/88) som följer:

1 §

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Det tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet Den lotsade sträckan i sjömil (sjm)
(mer än - högst) 1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 450 680 960 1 320 1 720 2 110 2 700 3 640
200- 1 000 550 830 1 150 1 570 2 020 2 450 3 110 4 150
1 000- 3 000 660 1 000 1 380 1 870 2 380 2 890 3 620 4 740
3 000- 6 000 810 1 190 1 640 2 230 2 810 3 400 4 280 5 470
6 000-10 000 940 1 400 1 910 2 590 3 250 3 910 4 870 6 210
10 000-20 000 1 150 1 680 2 260 3 080 3 830 4 590 5 700 7 190
20 000-30 000 1 360 1 980 2 700 3 640 4 510 5 380 6 640 8 300

2 §

Den i lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 360 mark för de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 205 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.