1149/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 3 § 2 mom. och 13 § 1 mom. lagen den 27 januari 1989 om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad (76/89) som följer:

1 §

De kreditanstalter som står under offentlig tillsyn kan i stället för bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten lagen om bostadsproduktion samt lån under byggnadstiden som avses i paragrafens 2 mom., med undantag av lån för grundreparation, bevilja lån för vilka till kreditanstalten betalas räntegottgörelse av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena. Dessa lån kallas i denna lag räntestödslån.


3 §

Som ersättning för de merkostnader som handläggningen av ärenden som gäller räntestödslån orsakar kreditanstalterna kan till dessa av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena betalas handläggningsersättning i enlighet med vad statsrådet beslutar.


13 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1989 och gäller till utgången av 1990.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 13/89
Andra lagutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 209/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.