1148/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om inlösen av hyresbostäder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 11 § 1 mom. och 25 § lagen den 25 januari 1982 om inlösen av hyresbostäder (82/82) som följer:

1 §

En hyresgäst får lösa in hyresbostaden och kan för inlösningen beviljas lån av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena i enlighet med denna lag.


11 §

En inlösare kan av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena beviljas inlösningslån.


25 §

Statsrådet fastställer årligen i den dispositionsplan som nämns i 8 § lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89) beloppet av de inlösningslån som får beviljas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89
Andra lagutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 209/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.