1145/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av 3 § lagen om utvecklande av bostadsförhållandena

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § lagen den 29 november 1985 om utvecklande av bostadsförhållandena (919/85) som följer:

3 §
Statliga stödåtgärder

För utvecklande av bostadsförhållandena kan av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena beviljas lån och räntestöd eller av andra statsmedel beviljas lån, räntestöd och bidrag, ställas statsborgen, beviljas skattelättnader, betalas bostadsbidrag och bostadssparpremier samt vidtas andra åtgärder i enlighet med vad som stadgas eller bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89
Andra lagutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 209/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.