1142/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av 4 § lagen om temporära begränsningar rörande hyreshus med bostadslån

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § lagen den 31 december 1975 om temporära begränsningar rörande hyreshus med bostadslån sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 maj 1979 (460/79), som följer:

4 §

Bostadsstyrelsen kan på de villkor som den bestämmer på ansökan bevilja befrielse från eller lättnad i vad som stadgas i 2 §, om detta skall anses skäligt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Ansökningsärenden som avses i 4 § och som är anhängiga i statsrådet när lagen träder i kraft överförs till bostadsstyrelsen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 194/89
Andra lagutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 208/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.