1141/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om upphävande av lagen om förhandlingssystem vid bostadsfinansiering

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 7 juni 1978 om förhandlingssystem vid bostadsfinansiering (411/78).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 194/89
Andra lagutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 208/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.