1138/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om upphävande av lagen om statsunderstöd åt småbrukares kreaturskontrollföreningar och tjurhållningssammanslutningar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 27 juli 1962 om statsunderstöd åt småbrukares kreaturskontrollföreningar och tjurhållningssammanslutningar (418/62) jämte senare ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 146/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 150/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.