1136/1989

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1989

Statsrådets beslut om storleken under 1990 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 58 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring, sådan den lyder i lag av den 9 mars 1962 (205/62), beslutat:

1 §

Den i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring, sådan den lyder i lag av den 9 mars 1962 (205/62), föreskrivna avgift, som försäkringsanstalt skall erlägga, fastställs för 1990 till 0,4 procent av de premier den i bokslutet för sagda år bokfört andra försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring än de som avses i 57 §, sådan den lyder i lag av den 18 juni 1971 (512/71).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 14 december 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.