1134/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 22 december 1983 om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården (1057/83) 3 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 23 december 1988 (1192/88), som följer:

3 §

I ersättning för fostran, vård eller undervisning vid statens skolhem uppbärs för de tjänster som utnyttjas av barn eller unga personer som anvisats till skolhem 840 mark i dygnet.


4 §

För sådan service i anstaltsvård vid statens verksamhetsenheter för missbrukarvård som avses i 24 § socialvårdslagen (710/82) uppbärs i ersättning för service, utnyttjad av den som intagits som klient, 404 mark i dygnet.


7 §

För vård av den som anvisats sjukplats i statens sinnessjukhus uppbärs 660 mark per dygn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.