1129/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av 24 § förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 18 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (46/85) 24 § 2 mom., sådant det lyder i förordningen av den 31 december 1986 (1072/86), som följer:

24 §

För vikariehjälp under den tid företagaren eller den som fortsätter att bedriva företagsverksamheten fullgör värnplikt, vapenfri tjänst eller civiltjänst uppbärs dock en avgift som bestäms enligt den högsta ersättningsklassen i avgiftstabellen, om inte annat följer av särskilda skäl. Samma gäller också den avgift som uppbärs för vikariehjälp på grund av deltagande i vuxenutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.