1128/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 b § 1 mom. lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85), sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1185/88), samt

fogas till lagen en ny 9 f § som följer:

2 kap.

Tiden för avbytarservicen

9 b §

En kvinnlig lantbruksföretagare har rätt att få avbytare för vikariehjälp på grund av graviditet och barnsbörd för högst 305 dagar. Denna tid börjar 35 dagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Upphör graviditeten tidigare än 35 dagar före denna tidpunkt, har lantbruksföretagaren rätt till vikariehjälp räknat från det graviditeten upphörde. Om barnet föds dött eller dör under perioden för moderskapspenning eller modern under denna tid ger barnet som adoptivbarn, kan rätten till vikariehjälp räcka högst lika länge som moderskapspenningsperioden.


9 f §

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av deltagande i vuxenutbildning för högst fem dagar per år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990

Regeringens proposition 156/89
Socialutsk. bet. 21/89
Stora utsk. bet. 132/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.