1127/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om upphävande av 11 § lagen om semesterpenning för småföretagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 11 § lagen om semesterpenning för småföretagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1987 (603/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 102/89
Socialutsk. bet. 19/89
Stora utsk. bet. 130/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.