1117/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av 6 § lagen om läskedrycksaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 7 december 1979 om läskedrycksaccis 6 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 december 1984 och den 10 juli 1987 (891/84 och 667/87), som följer:

6 §

Tilläggsaccis skall betalas för drycker som hör till produktgrupperna 4, 6, 8, 11 och 14 i accistabellen, om de finns i sådana detaljhandelsförpackningar som inte omfattas av ett pantbaserat återtagnings- och återvinningssystem som har godkänts av miljöministeriet. Tilläggsaccisen är 3 mark per liter för drycker som finns i detaljhandelsförpackningar av glas eller metall och 2 mark per liter för drycker i andra slags detaljhandelsförpackningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 121/89
Statsutsk. bet. 64/89
Stora utsk. bet. 163/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.