1106/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Stockholm den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 17 november 1989 (1105/89) och vilket republikens president godkänt likaså den 17 november 1989 och beträffande vilket meddelandet om dess godkännande lämnats till Norges utrikesdepartement den 21 november 1989, träder i kraft den 21 december 1989 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 17 november 1989 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda (1105/89) och denna förordning träder i kraft den 21 december 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 89/89)

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.