1105/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Stockholm den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 85/89
Utrikesutsk. bet. 27/89
Stora utsk. bet. 118/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.