1090/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs 51 § 2 mom. e punkten förordningen den 22 september 1989 om registrering av fordon (842/89),

ändras 23 § och 53 § 1 och 2 mom., samt

fogas till 36 § ett nytt 2 mom. som följer:

23 §
Skyldighet att förvara och medföra registerutdrag

Ett registerutdrag skall förvaras omsorgsfullt. Den tekniska delen i det senast utfärdade registerutdraget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för sådan myndighet som övervakar trafiken. Då en släpvagn förs skall antingen registerutdragets tekniska del eller en högst sex månader tidigare intygad kopia därav medföras.

36 §
Anmälningstid

2. Bilregistercentralen kan tillåta att stadgad tidsfrist överskrids på grund av arbetssituation, anhopning av besiktningsställens arbeten eller av någon annan tillfällig orsak.

53 §
Koppling av en utomlands registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

1. En släpvagn som är registrerad utomlands eller i landskapet Åland får användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland om

a) släpvagn vars totalvikt överstiger 3 500 kg används vid en transport som sker i omedelbar anslutning till internationell speditionsverksamhet, eller

b) annan släpvagn används för turism eller presentationsändamål.

2. Förutsättningar för användning är att

a) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registerskylt och nationalitetsbeteckning, och

b) dragbilens förare har släpvagnens registerutdrag eller en högst sex månader tidigare intygad kopia därav.Denna förordning träder i kraft den 15 december 1989.

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.