1084/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om minsta penningbelopp av böter

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 2 kap. 4 c § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 8 december 1989 (1082/89):

1 §
Minsta belopp av böter för överskridande av hastighetsgräns

För överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagens (267/81) stadganden eller med stöd av vägtrafiklagen utfärdade stadganden eller bestämmelser är det minsta totalbelopp av dagsböter som döms ut för en mopedist tvåhundra mark och för en förare av något annat motordrivet fordon trehundra mark.

2 §
Bestämmande av förvandlingsstraff

Om böter har dömts ut med tillämpning av vad som i 2 kap. 4 c § (1082/89) strafflagen stadgas om dagsböters minsta totalbelopp, skall förvandlingsstraffet för böterna bestämmas enligt antalet obetalda dagsböter. Den del av böterna som överstiger det totala penningbelopp av böterna som har fastställts enligt 2 kap. 4 och 4 a §§ (650/76) strafflagen förvandlas inte till fängelse.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.