1082/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Lag om ändring av 2 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 kap. strafflagen en ny 4 c § som följer:

2 kap.

Om straffen

4 c §

Genom förordning kan för totalbeloppet av de dagsböter som döms ut för ett brott fastställas ett minsta penningbelopp, som skall tillämpas om totalbeloppet av dagsböterna fastställda enligt 4 a § vore mindre än den ordningsbot som skall föreläggas för ett likadant, men mindre brott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 82/89
Lagutsk. bet. 11/89
Stora utsk. bet. 117/89

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.