1068/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Förordning angående ändring av förordningen om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer

På föredragning av inrikesministern ändras 2 § 1 mom., 3, 4 och 5 § förordningen den 17 februari 1978 om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer (141/78),

sådana de lyder i förordning av den 4 december 1987 (930/87), som följer:

2 §

För transporter och övriga nedan nämnda prestationer uppbäres avgifter som följer:

mk/ kvartstimme
A) Transport- eller arbetsprestation med luftfartyg
1) Medeltung helikopter 6 900
2) Lätt helikopter med 2 motorer 1 800
3) Lätt helikopter 900
4) Flygplan 900
B) Transport-, bogserings-, isbrytnings- eller annan arbetsprestation med fartyg
1) Bevakningsfartyg 1 100
2) Kustbevakningsbåt 200
3) Patrullbåt 180
4) Annan båt 90
C) Transport- eller annan arbetsprestation med motordrivna fordon i terräng
1) Motorsläde (hydrokopter) 200
2) Motorkälke 50
D) Transport- eller arbetsprestation med bil
1) Lastbil eller buss 50
2) Person- eller paketbil 40
3 §

För elektrisk energi som gränsbevakningsväsendets egna elgeneratorer har utvecklat, uppbäres en avgift av 1,20 mark per kilowattimme (Kwh).

4 §

För överlåten värmeenergi uppbäres avgift enligt gängse pris på orten, dock minst 200 mk/megawattimme (Mwh).

5 §

För överlåtet vatten uppbäres vattenavgift och avloppsvattenavgift enligt gängse pris på orten. Vattenavgift är dock minst 7,80 mk/kubikmeter (m3).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.