1060/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 1989

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. och 10 a § 1 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1968 (691/68) och 10 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1982 (927/82), beslutat:

1 §

I 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent på arbetsområden, som hör till nämnda lags tillämpningsområde, är 19 av de efter 1989 utbetalda löner som avses i sagda moment, och av lönerna för de arbetstagare som vid utgången av ifrågavarande kalenderår är yngre än 24 år, är premieprocenten 13,3.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 28 november 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Avdelningschef, överdirektör
Jukka Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.