1055/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om upphävande av 26 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 26 § lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal, sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 oktober 1986 (764/86).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Regeringens proposition 134/89
Socialutsk. bet. 20/89
Stora utsk. bet. 131/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.