1054/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om ändring av 21 § lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 21 § lagen den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) som följer:

21 §

Kyrkans avtalsdelegation skall inom en månad efter att ett tjänstekollektivavtal har undertecknats tillställa arbetarskyddsstyrelsen en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990 och tillämpas på tjänstekollektivavtal som ingås efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 134/89
Socialutsk. bet. 20/89
Stora utsk. bet. 131/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.