1052/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 och 3 mom. lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/46) som följer:

2 §

Den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet skall inom en månad efter att det har undertecknats tillställa arbetarskyddsstyrelsen en kopia eller teknisk upptagning av avtalet.

Om en arbetsgivare eller en förening av arbetsgivare eller av arbetstagare efteråt ansluter sig till kollektivavtalet eller innehavaren av ett företag enligt 5 § blir part i avtalet, eller om kollektivavtalet upphör att gälla med avseende på några eller alla parter, skall den som på arbetsgivarsidan är part i avtalet inom en månad tillställa arbetarskyddsstyrelsen en anmälan därom.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990. Den skall tillämpas på kollektivavtal som ingås efter att lagen har trätt i kraft och på anmälningar om sådana förändringar i fråga om parterna i avtalet som sker efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 134/89
Socialutsk. bet. 20/89
Stora utsk. bet. 131/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.