1047/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1989

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen, vilket ändrats genom lag av den 29 december 1988 (1251/88), fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Renbeteslag Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren mk
Uleåborgs län
Alakitka 10,-
Halla 17,-
Hossa-Irni 41,-
Ikonen 45,-
Jokijärvi 10,-
Kallioluoma 10,-
Kiiminki 85,-
Kollaja 85,-
Livo 10,-
Näljänkä 70,-
Oijärvi 30,-
Oivanki 22,-
Pintamo 14,-
Pudasjärvi 10,-
Taivalkoski 60,-
Lapplands län
Akanlahti 10,-
Alakylä 25,-
Hammastunturi 72,-
Hirvasniemi 13,-
Isosydänmaa 14,-
Ivalo 30,-
Jääskö 117,-
Kaldoaivi 50,-
Kallio 130,-
Kemin-Sompio 49,-
Kolarin alanen 60,-
Kuivasalmi 10,-
Kuukas 10,-
Kyrö (Kittilä) 10,-
Käsivarsi 64,-
Lappi (Sodankylä) 130,-
Livo 10,-
Lohijärvi 10,-
Muddusjärvi 46,-
Muonio 54,-
Muotkatunturi 50,-
Mäntyjärvi 10,-
Narkaus 64,-
Niemelä 80,-
Näkkälä 15,-
Näätämö 10,-
Orajärvi 10,-
Oraniemi 50,-
Paistunturi 103,-
Palojärvi 28,-
Poikajärvi 62,-
Pyhäjärvi 27,-
Salla 37,-
Sallan pohjoinen 31,-
Sallivaara 115,-
Sattasniemi 39,-
Syväjärvi 63,-
Timisjärvi 43,-
Tolva 10,-
Vanttaus 38,-
Vätsäri 24,-
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1989.

Helsingfors den 30 november 1989

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.