1046/1989

Utfärdat i Helsingfors den 23 november 1989

Statsrådets beslut om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 88 § 2 mom. och 89 § 1 mom. lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) samt 83 § 2 mom. lagen den 28 september 1951 om fiske, sistnämnda lagrum sådant det lyder i lag av den 9 december 1988 (1068/88), beslutat:

1 §

Fiskevårdsavgiften är 30 mark om året.

2 §

Pilkfiskeavgiften är 48,50 mark om året.

3 §

Den fiskevårdsavgift som skall erläggas för fiske i Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner, är 30 mark om året.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 22 december 1988 om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp (1166/88).

Helsingfors den 23 november 1989

Minister
Ole Norrback

Överinspektör
Harri Dahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.