1043/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Förordning om ändring av 12 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

På föredragning av justitieministern ändras 12 § förordningen den 21 juni 1954 angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (277/54) som följer:

12 §

Arvodena för fängelsedomstolens ordförande och ledamöter fastställs av justitieministeriet efter det finansministeriet har avgett sitt utlåtande. Sekreterarens arvode fastställs av fängelsedomstolen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.