1009/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Lag om ändring av 5 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) som följer:

5 §

Tjänster kan inrättas med anslag som står till förfogande för avlöningar. I de motiveringar i budgetpropositionen som avses i 8 § lagen om statsbudgeten (423/88) skall anges antalet tjänster som huvudsyssla vilka skall inrättas samt det huvudsakliga uppgiftsområdet för dem, om de inte med stöd av 2 mom. skall specificeras i statsbudgeten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 139/89
Statsutsk. bet. 54/89
Stora utsk. bet. 134/89

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.