1008/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om understöd för partiverksamhet

På föredragning av justitieministern fogas till 1 § förordningen den 19 januari 1973 om understöd för partiverksamhet, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 29 december 1973 (985/73), ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

När ett parti som åsyftas i 9 § 2 mom. partilagen första gången ansöker om partistöd kan en anmälan som nämns i 2 mom. göras ännu efter att budgeten för det år då understöden fördelas har publicerats.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.


Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.