983/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om ändring av lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § och 6 § 1 mom. samt 13 § 1 mom. lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79), av dem 4 § sådan den lyder i lag av den 9 juni 1989 (532/89) och 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 2 december 1988 (1019/88), som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 5 penni per kilogram från och med den 1 januari 1990 och 15 penni per kilogram från och med den 15 juni 1990.

6 §

Har andra gödselmedel än de som avses i 5 § 4 punkten använts för skogsgödsling, har förbrukaren rätt att på ansökan återfå accisen på de villkor som statsrådet fastställer. Accisåterbäring beviljas dock inte, om beloppet understiger 100 mark.


13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och gäller till utgången av 1994.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 124/89
Statsutsk. bet. 50/89
Stora utsk. bet. 124/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.