963/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 1989

Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av den till tulltarifflagen bilagda tulltariffen, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

TULLTARIFF
AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Kapitel 6
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter och dylikt; snittblommor och snittgrönt
Positionsnr Varuslag Tull
1. 2. 3.
06.02 Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium: (Anm.)
A. träd och buskar, som bär ätbara frukter eller nötter P. 1 kg -,25
B. andra träd; prydnadsväxter:
I. andra träd; plantor av träd, buskar och gräsartade fleråriga prydnadsväxter (perenner) P. 1 kg -,13
II. rosenplantor; plantor av azalea, rhododendron eller kamelia; andra plantor, utan blomknoppar eller blommor, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt högst 6 cm fri
III. krukväxter, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt mer än 6 cm:
a. rhododendron, azalea och rosor 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
b. klockljung (Ericas graciles), även dess hybrider:
1. förtullade under tiden 1.9-30.11 P. 1 kg -,25
2. förtullade under tiden 1.12-31.8 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
c. andra 15 %
minsta tull P. 1 kg 1,50
IV. andra prydnadsväxter fri
C. andra:
I. sticklingar av nejlika, krysantem, begonia eller hortensia; svampmycelium P. 1 kg -,25
II. andra levande växter P. 1 kg -,20
III. rötter, ympkvistar och andra sticklingar fri

Detta beslut träder i kraft den 15 november 1989.

Helsingfors den 9 november 1989

Minister
Ulla Puolanne

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.