959/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Förordning angående ändring av förordningen om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 31 december 1971 om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer (974/71) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 4 december 1987 (931/87), samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 §

Varor med ursprung i utvecklingsländerna och hänförliga till följande positioner i tulltariffens kapitel 1-24 eller nedan särskilt nämnda och som importerats från dessa länder, är tullfria eller befriade från importavgift för lantbruksprodukter. För andra än i 2 a § avsedda varor hänförliga till tulltariffens nämnda kapitel uppbärs gällande importavgift eller tull.


2 a §

För varor hänförliga till följande positioner i tulltariffens kapitel 1-24 eller nedan särskilt nämnda varor uppbärs nedsatt tull som följer:

ex 06.02.99 Som prydnadsväxter använda krukväxter, krukans eller jordklumpens största tvärsnitt mer än 6 cm (andra än klockljung och dess hybrider) 7,5 %/0,90 mk/kg

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1989.

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.