949/1989

Given i Helsingfors den 3 november 1989

Förordning om ändring av 13 § förordningen om länsungdomsnämnder

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 13 § 2 mom. förordningen den 18 december 1987 om länsungdomsnämnder (1104/87) som följer:

13 §

Om hur länsungdomsnämnderna skall sköta sina uppgifter i egenskap av räkenskapsverk kan föreskrivas i länsstyrelsens redovisningsreglemente.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 3 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.