945/1989

Given i Helsingfors den 3 november 1989

Lag om ändring av 6 § lagen om temporär kvotavgift för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § lagen den 27 juli 1984 om temporär kvotavgift för mjölk, >sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 augusti 1986 (622/86), som följer:

6 §

Kvotavgiften för mjölk är 205 penni per liter. Har en produktionskvot fastställts för producenten, är kvotavgiften under den avgiftsperiod som börjar den 1 januari 1989 dock 50 penni per liter för de första 10 000 litrarna som överstiger den fastställda kvoten.


Denna lag träder i kraft den 8 november 1989. Lagen tillämpas på mjölk som har levererats till mejerierna efter den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 131/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 113/89

Helsingfors den 3 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.