940/1989

Utfärdat i Helsingfors den 20 oktober 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om ringa kabelsändningsverksamhet

Trafikministeriet har ändrat 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i sitt beslut av den 17 juni 1987 om ringa kabelsändningsverksamhet (560/87) som följer:

1 §

Sådan med tanke på lagens tillämpning ringa kabelsändningsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten kabelsändningslagen och på vilken nämnda lag inte tillämpas är:

1) kabelsändningsverksamhet som utövas av bostads- eller fastighetsaktiebolag i byggnad eller byggnader som bolaget äger, om verksamhetens syfte inte är att inbringa vinst;

2) kabelsändningsverksamhet i ett ledningsnät till vilket högst 200 hushåll eller enheter som utgör en motsvarande helhet är anslutna; samtDetta beslut träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Avdelningschef, överdirektör
Kai Törnblom

Överinspektör
Ismo Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.