939/1989

Utfärdat i Helsingfors den 26 oktober 1989

Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § 3 mom. fiskeriinkomstlagen den 18 juli 1975 (621/75), sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1157/88), beslutat:

1 §

Minimipris och riktpris för saluförd strömming fastställs som följer:

minimipris mk/kg riktpris mk/kg
1) strömming för industriella ändamål, som fyller kraven på klassificering, hantering och kvalitet och som är avsedd för framställning av färskfiléer samt rensad, rökt och halstrad strömming - 1.11.-31.12.1989 1,50 2,70
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1989. Genom detta beslut upphävs 1 § punkt 3) statsrådets beslut den 23 februari 1989 (202/89) om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk.

Helsingfors den 26 oktober 1989

Minister
Ole Norrback

Tf. biträdande avdelningschef
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.