938/1989

Given i Helsingfors den 30 oktober 1989

Förordning om ändring av 28 § förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 28 § förordningen den 23 december 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (988/77), sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 juni 1983 (548/83), som följer:

28 §

Behörig i ärenden, vilka nämnes i lagen om utvecklingsstörda och lagen om dess införande samt i denna förordning och vilka skall handläggas av länsstyrelsen eller länsrätten, är, såvida icke annorstädes i lag eller förordning är annorlunda stadgat, länsstyrelsen och på motsvarande sätt länsrätten i det län där kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt har sin hemort.

I ärenden angående person, vilka avses i 30, 33, 36, 38 och 41 §§ lagen om utvecklingsstörda, är dock länsstyrelsen eller länsrätten i det län där vederbörande har sin hemort behörig.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 30 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.