937/1989

i Helsingfors den 30 oktober 1989

Förordning om upphävande av 15 § barnskyddsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs 15 § i barnskyddsförordningen (1010/83) av den 16 december 1983.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

i Helsingfors den 30 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.