935/1989

Given i Helsingfors den 30 oktober 1989

Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom skolförvaltningen

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Vissa statliga läroanstalter

Ändras:

två tjänster som gårdskarl-eldare i löneklass A 10 till gårdskarlstjänster i samma löneklass,

en tjänst som yngre vaktmästare i löneklass A 9 till en vaktmästartjänst i samma löneklass,

två kanslisttjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass, och

två tjänster som biträdande kanslist i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass.

2 §
Kurscentralen i Heinola

Ändras:

en ekonomtjänst i löneklass A 19 till en ekonomichefstjänst i samma löneklass,

en kanslisttjänst i löneklass A 11 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass, och

två tjänster som gårdskarl-eldare i löneklass A 9 till vaktmästartjänster i samma löneklass.

3 §
Barnträdgårdslärarinstitut

Ändras:

en byråbiträdestjänst i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänst i samma löneklass, och

tre byråbiträdestjänster i löneklass A 5 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass.

4 §
Skolor för handikappade barn

Ändras:

två ekonomtjänster i löneklass A 18 till ekonomichefstjänster i samma löneklass,

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14 till en ekonomtjänst i samma löneklass,

en kanslisttjänst i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en tjänst som biträdande kanslist i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en kanslisttjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass,

fyra tjänster som biträdande kanslist i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

två tjänster som gårdskarl-eldare i löneklass A 9 till gårdskarlstjänster i samma löneklass,

en tjänst som gårdskarl-eldare i löneklass A 9 till en vaktmästartjänst i samma löneklass,

en byråbiträdestjänst i löneklass A 7 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en köksbiträdestjänst i löneklass A 8 till en tjänst som kock i samma löneklass,

fem vårdbiträdestjänster i löneklass A 5 till barnskötartjänster i samma löneklass,

elva anstaltsbiträdestjänster i löneklass A 5 till vårdbiträdestjänster i samma löneklass, och

en anstaltsbiträdestjänst i löneklass A 5 till en tvättartjänst i samma löneklass.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 30 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.