931/1989

Utfärdat i Helsingfors den 24 oktober 1989

Försvarsministeriets beslut om användning av försvarsmaktens emblem

Försvarsministeriet har med stöd av 2 § förordningen den 20 september 1963 om försvarsväsendets emblem (446/63) beslutat:

1 §

Försvarsmaktens emblem är lejonet i Finlands riksvapen, utan rosor, överlagt ett rött torn.

När emblem i flera färger används är lejonet, dess krona och beväring samt armharneskets ledplåt och vapnens fästen antingen av guld eller gula samt vapnens klingor och harnesket på motsvarande sätt antingen av silver eller vita.

När emblem i två färger används är lejonet antingen vitt eller hållet i samma färg som bakgrunden samt tornet på motsvarande sätt antingen svart eller hållet i färgen i fråga.

2 §

Emblemet skall vara korrekt och ha rätta mått samt till sin storlek stå i rätt proportion till det ställe där det placeras.

3 §

Emblemet kan inom försvarsmakten användas bland annat

1) på blanketter och andra tryckalster,

2) i stämplar och sigill dock med beaktande av vad som bestäms i statsrådets beslut den 14 februari 1985 om ämbetsverkens sigill (185/85),

3) på priser, gåvor och minnesföremål,

4) på uniformer och beklädnadsartiklar,

5) i kännetecken på byggnader och kasernområden samt

6) på vägvisarskyltar.

Emblemet kan med huvudstabens tillstånd användas i sådana sammanhang utanför försvarsmakten där avsikten är att göra försvarsmakten känd.

4 §

Närmare direktiv om verkställigheten av detta beslut ges vid behov av huvudstaben.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom detta beslut upphävs de föreskrifter om användningen av försvarsväsendets emblem som försvarsministeriet utfärdat den 26 oktober 1965.

Helsingfors den 24 oktober 1989

Försvarsminister
Ole Norrback

Yngre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.