929/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Förordning om ändring av 42 § förordningen om körkort

På föredragning av trafikministern ändras 42 § 1 och 2 mom. förordningen den 31 maj 1972 om körkort (447/72) som följer:

42 §
Ändringssökande

1. Om sökande av ändring i beslut som en förvaltningsmyndighet fattat med stöd av denna förordning gäller med de undantag varom stadgas i 2 och 3 mom., vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Vid sökande av ändring i beslut av polisen iakttas stadgandena i 106 a § 2 och 3 mom. vägtrafiklagen (267/81).

2. Över besiktningsmans beslut anförs besvär hos bilregistercentralen och över bilregistercentralens beslut vidare hos trafikministeriet, i vars beslut i ett dylikt ärende ändring inte får sökas genom besvär.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.