924/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Förordning om ändring av 8 och 11 §§ förordningen om statens kärnavfallshanteringsfond

På föredragning av handels- och industriministern ändras i förordningen den 12 februari 1988 om statens kärnavfallshanteringsfond (162/88) 8 och 11 §§ som följer:

8 §

Arvodena för verkställande direktören för statens kärnavfallshanteringsfond och för medlemmarna i direktionen fastställs av handels- och industriministeriet. Avlöningen för den övriga personalen bestäms av verkställande direktören inom ramen för fondens budget.

11 §

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut fastställs av handels- och industriministeriet sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Förordningens 11 § tillämpas första gången då bokslutet fastställs för det år då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.