923/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Förordning om ändring av 2 och 4 §§ förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal

På föredragning av trafikministern ändras 2 § 1 mom. och 4 § förordningen den 6 september 1963 om förvaltningsnämnden för Saima kanal (436/63),

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 april 1986 (277/86), som följer:

2 §

Förvaltningsnämnden består utom av ordföranden, som är fullmäktig för Finland, av fem medlemmar av vilka en skall företräda utrikesministeriet, en trafikministeriet, en sjöfartsstyrelsen, en gränsbevakningsväsendet och en centralen för turistfrämjande.


4 §

Grunderna för ordförandens, de övriga medlemmarnas, funktionärernas och de sakkunnigas arvoden fastställs av trafikministeriet. Om deras resekostnadsersättningar gäller vad som stadgas eller bestäms om ersättande av statstjänstemäns resekostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 november >1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.