921/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid gränsbevakningsväsendet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 4 §:n 1 mom. lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 december 1987 (984/87), och 6 § statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Vid gränsbevakningsväsendet indrages och inrättas följande tjänster med grundlön:

Indrages:

Antal Tjänstens namn Avlöningsklass
9 husmor A4
9 servicekarl A9
5 kokerska A4
1 fastighetsarbetare A7
2 maskinskrivare A5
1 sjukskötare A 15
4 sjukskötare A 14
21 städare A3
1 planerare A 21
1 skomakare A8
2 telegrafist A 14
6 byråfunktionär A4
4 äldre servicekarl A 11
3 signalistövervakare A 10
5 signalist A5

Inrättas:

1 adb-planerare A 17
1 ingenjör A 22
6 servicemontör A 15
4 köksmästare A 16
15 anstaltstädare A5
5 avdelningsskötare A 16
4 avdelningssekreterare A 16
3 städarbetsledare A9
5 byråsekreterare A 10
2 signalinstruktör A 17
4 signalinstruktör A 13
1 överinspektör A 23
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.