917/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1989

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på hönsägg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § 2 mom. statsrådets beslut den 5 oktober 1989 om tilläggspris för hönsägg (889/89) beslutat:

1 §

I 1 § förordningen om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter (866/89) avsett packeri, som betalar sådant tilläggspris som avses i statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg (889/89), skall iaktta en enhetlig kvalitetsprissättning, som grundar sig på sortering.

Till kvalitetsklass 1 A hör de hönsägg som uppfyller fordringarna i 4 § förordningen om hönsägg (799/77) med undantag av ägg som hör till viktklasserna under 45 gram och över 70 gram, till kvalitetsklass 1 B övriga hönsägg, som uppfyller fordringarna i 4 § förordningen om hönsägg, och till kvalitetsklass 2 de hönsägg som avses i 5 § förordningen om hönsägg. Priset skall i kvalitetsklass 1 B vara 1,45 mark per kilogram ägg eller 9 penni per styck lägre än i kvalitetsklass 1 A och i kvalitetsklass 2 2,50 mark per kilogram ägg eller 15 penni per styck lägre än i kvalitetsklass 1 A.

Till de hönsäggsproducenter som med ett packeri ingått förbindelse om leverans av otvättade hönsägg kan betalas ett pris som höjts med 0,25 mark per kilogram ägg i varje kvalitetsklass. Av förbindelsen skall sändas en kopia till statens kontrollanstalt för mjölkprodukter.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 18 oktober 1989 och det tillämpas räknat från den 1 oktober 1989.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 21 januari 1985 om kvalitetsprissättning på hönsägg (65/85) jämte däri senare gjorda ändringar. 1 § 2 mom. i det upphävda beslutet, sådant det lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut den 4 december 1987 (934/87), tillämpas dock under tiden 1.10.-30.11.1989 i fråga om priserna mellan olika kvalitetsklasser.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Vik. föredragande
Terttu Romanoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.