914/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om temporär ändring av förordningen om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras temporärt 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 4 § förordningen den 2 november 1984 om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (743/84) som följer:

1 §

Arbetslöshetskassa skall för varje kalenderår hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om statsandel för de arbetslöshetspenningar som avses i 25 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inom tio månader från kalenderårets utgång.


2 §

Arbetslöshetskassa skall för varje kalenderår hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om statsandel för de i 26 § lagen om arbetslöshetskassor avsedda förvaltningskostnaderna inom tio månader från kalenderårets utgång.


4 §

Arbetslöshetskassa skall för varje kalenderår hos centralkassan för arbetslöshetskassorna ansöka om stödavgift som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningarna och förvaltningskostnaderna inom tio månader från kalenderårets utgång. Ansökningarna skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet skall efter att ha fattat beslut med anledning av ansökan om statsandel meddela centralkassan beloppet av den statsandel som beviljats arbetslöshetskassan, och till centralkassan sända nämnda ansökan för fastställande av stödavgiften.


Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 1989 och gäller till utgången av 1989. Förordningen tillämpas på ansökningar om statsandel och stödavgift för 1988.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.